drukuj drukuj

FUNDUSZ POMOCOWY 2020 – NABÓR DO 11 SIERPNIA

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji  ogłosiły nabór do programu Fundusz Pomocowy 2020.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zarejestrowanych nie później niż 31.12.2017 roku, mogących wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60 000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:
• wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty;
• rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;
• przekazywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Wnioskowane wsparcie może dotyczyć tylko działań z zakresu tematycznego, w którym organizacja wykazuje doświadczenie.

Możliwie jest też uzyskanie wsparcia o charakterze instytucjonalnym (do 5 000 zł).

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł. Koszty administrowania projektem nie mogą stanowić więcej niż 15% wnioskowanej dotacji. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków upływa 11 sierpnia 2020, o godz. 12:00.

Szczegółowe zasady konkursu są dostępne na stronie: https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-2020-nabor-do-11-sierpnia/