drukuj drukuj

Fundacja PZU – konkursy dla organizacji pozarządowych na projekty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Fundacja PZU ogłosiła konkursy na rok 2020, w ramach których organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować  o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców:

 

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU  – celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych – dzieci, młodzieży i dorosłych – nabór wniosków od 01.06.2020 r. 

 

Fundacja PZU z Kulturą – celem jest umożliwienie dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych – nabór wniosków od 31.07.2020 r.

 

Z Fundacją PZU po lekcjach  – celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży – nabór wniosków od 15.09.2020 r.

 

Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację dostępne są na stronie Fundacji PZU w zakładce  Konkursy i dotacje  w regulaminach poszczególnych konkursów.