drukuj drukuj

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

3 lutego br. we Wschowie odbyły się powiatowe obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządu lokalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pracodawców oraz instytucji współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy we Wschowie.

W spotkaniu udział wziął Starosta Marek Boryczka, który wręczył Dyrektorowi oraz wyróżnionym pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie listy gratulacyjne.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia jest świętem obchodzonym od niedawna, po raz pierwszy obchodzony był w 2012 roku.

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy jest bardzo istotna, szczególnie w sytuacji wysokiego bezrobocia. Struktura oraz organizacja pracy urzędu ulega stopniowej przemianie w związku ze zmianami ustawowymi oraz koniecznością wykonywania nowych zadań.

Na aktywizację zawodową w tym roku zaplanowano wstępnie kwotę ok. 4,5 mln złotych, natomiast są czynione starania, aby kwota ta wzrosła do ok. 6 mln złotych.  Racjonalne wykorzystanie tej kwoty pozwoli na realne złagodzenie skutków bezrobocia.

Obiecujące jest to, że stopa bezrobocia w Powiecie Wschowskim w stosunku do roku poprzedniego spadła. W grudniu 2012 liczba bezrobotnych w powiecie wynosiła 2.440 osób, z czego w poszczególnych gminach liczba bezrobotnych była następująca:  Wschowa – 1400 osób, Sława – 674 osób, Szlichtyngowa – 366 osób. Natomiast w grudniu 2013 liczba bezrobotnych w powiecie wynosiła 2.285 osób, z czego w poszczególnych gminach liczba bezrobotnych była następująca:  Wschowa – 1.364 osób, Sława – 557 osób, Szlichtyngowa – 364 osób. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2013 wyniosła 17,4%.