drukuj drukuj

Dotacje unijne na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw – konkurs zamknięty Nr LRPO/2.1/1/2008

Zarząd Województwa Lubuskiego

jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

ogłosił konkurs zamknięty Nr LRPO/2.1/1/2008 w ramach

Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Działanie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

Termin składania wniosków od 14.05.2008 r. do 30.06.2008 r.

Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursowa dostępne na stronie www.lrpo.lubuskie.pl.