drukuj drukuj

Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPP Straży Pożarnej we Wschowie

W 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie dokonała zakupów w ramach zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4×4 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie”. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany był zgodnie ze „Standardem wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samochód ratowniczo-gaśniczy typoszeregu GCBA 4/24”.

Łączna wartość zakupionego sprzętu i wyposażenia wyniosła 300.408,00 zł, które zostało sfinansowane ze środków:

  1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
    w formie dotacji w wysokości 150.000,00 zł.
  2. Firm prywatnych i instytucji z terenu województw lubuskiego, dolnośląskiego
    i wielkopolskiego w wysokości 150.408,00 zł.

Dzięki wsparciu Pana Marka Asta – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pana Andrzeja Bielawskiego – Starosty Wschowskiego udało się pozyskać środki pozabudżetowe w ramach funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 150.000,00 zł.

Serdecznie dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz wszystkim darczyńcom: Jednostkom Samorządu Terytorialnego, Nadleśnictwom Lasów Państwowych, instytucjom i firmom prywatnym za pomoc i wsparcie w realizacji powyższego zadania. Zakupiony sprzęt i wyposażenie będzie doposażeniem dla nowego samochodu GCBA  4×4 SCANIA P370 XT z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

 

Źródło: tekst i zdjęcia KPPSP we Wschowie