drukuj drukuj

Dofinansowanie przebudowy drogi w Osowej Sieni z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

28 listopada br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wschowskim a Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012F w miejscowości Osowa Sień” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 624.227,00 zł, natomiast przyznane dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 312.113,00 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji.

 

zdjęcia: Biuro Prasowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego