drukuj drukuj

Do Ukrainy trafi kolejna pomoc z Powiatu Wschowskiego

W środowy wieczór z Powiatu Wschowskiego wyjechał transport z agregatami prądotwórczymi, które trafią na Ukrainę.

– Atak putinowskiej Rosji na infrastrukturę krytyczną spowodował braki w dostawie prądu – mówił podczas załadunku agregatów Starosta Wschowski Andrzej Bielawski – (…) burmistrz (Starego Sambora – przyp. red.) miał ostatnio problem z wysłaniem maila z powodu braku energii elektrycznej. Sytuacja jest naprawdę krytyczna.

15 sztuk fabrycznie nowych Agregatów Prądotwórczych zostanie rozdysponowane po różnych miejscowościach w rejonie Stary Sambor, obwód lwowski. Zostaną wykorzystane do doraźnej pomocy ukraińskim mieszkańcom. 

Agregaty o wartości 59.985,01 zł zostały zakupione ze środków pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wschowskiemu przez Województwo Lubuskie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Starostwo Powiatowe we Wschowie ze środków własnych sfinansowało zakup powerbanków i transport agregatów na Ukrainę.

W załadunek sprzętu zaangażowali się pracownicy Starostwa Powiatowego we Wschowie i strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.