drukuj drukuj

Dekalog Bezpiecznego Seniora – film profilaktyczny

W działaniach lubuskich policjantów, mających na celu ochronić seniorów przed oszustami włączył się aktor Teatru Nowego w Poznaniu Aleksander Machalica. Aktor wraz z policjantami nagrał krótki materiał profilaktyczny pod nazwą „Dekalog Bezpiecznego Seniora”, w którym użyczył głosu.

Dekalog to zbiór zaleceń mających uchronić osoby starsze przed oszustwami i wyłudzeniami, podnieść ich świadomość na temat zasad bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń, kształtować właściwe postawy w kontaktach z nieznajomą osobą, wykształcić umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nietypowych, w tym reagować oraz powiadamiać służby o zagrożeniu.

(Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim)

Link do filmu: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/194469,Aleksander-Machalica-i-policjanci-w-spocie-o-bezpieczenstwie-seniorow.html?fbclid=IwAR196Ne6QENXVLcpxjPJbsjsQm1m2-l3pGdrzPhMch7WT9xhccI3D-pFT6Q