drukuj drukuj

Czym jest Regranting?

3 września 2016 r. wejdzie w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) dotyczące nowych wzorów wniosków o dotacje dla NGO. Uwzględnia ono również Konkursy z Regrantingiem (gdzie organizacja “operator” przyjmuje zlecenie od organu i podzleca realizację zadania innym organizacjom “realizatorom”).

Regranting polega na tym, że środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są – także w formie grantów, ale już mniejszych – przekazywane innym podmiotom.

Źródło: http://regranting.filantropia.org.pl/?page_id=123

Oferta – Regranting Zal. 2

Umowa – Regranting Zal. 4

Sprawozdanie – Regranting Zal.6