drukuj drukuj

Centrum informacji dla osób niepełnosprawnych

Od 2004 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie działa Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, w którym wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają bieżące informacje w zakresie przepisów prawnych, rehabilitacji, zatrudnienia, szkolenia, przysługujących ulgach i uprawnieniach oraz możliwości dofinansowań ze środków PFRON z tytułu:


• uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze,

• likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w

komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób

niepełnosprawnych,

• rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

• pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

• szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez PUP.

Informacji udziela Pan Leszek Markowski od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00, III piętro, pok.308 lub telefonicznie nr 065 540 17 59.

Pracodawcy, którzy zatrudniają lub są zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych otrzymają również informacje w tym zakresie.

W CION można również pobrać wnioski niezbędne do realizacji dofinansowań za środków PFRON.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w turnusie rehabilitacyjnym otrzymają tutaj bogatą ofertę ośrodków rehabilitacyjnych z terenu całego kraju.

Osoby niepełnosprawne wymagające zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą skorzystać w CION z poradnictwa w zakresie załatwienia formalności z tym związanych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.pcprwschowa.pl