drukuj drukuj

Budowa z przebudową ulicy Ogrodowej w Sławie

20 maja 2014 roku została zawarta umowa z wykonawcą na realizacje inwestycji  pt.  „Budowa z przebudową ulicy Ogrodowej w Sławie” między Powiatem Wschowskim a przedsiębiorstwem Transportowo-Spedycyjno- Handlowym „PRA-MAS” S-ka z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Zakres zadania obejmuje m.in. przebudowę z rozbudową nawierzchni drogi z poszerzeniem jezdni, przebudowę skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Odrodzonego Wojska Polskiego i ul. Obrońców Pokoju, budowę chodników, przebudowę zjazdów z ul. Ogrodowej, budowę zatok autobusowych i wiat dla uczniów przy zatokach, budowę miejsc parkingowych, budowę kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę nowych barier ochronnych wzdłuż obiektów szkolnych.

Realizacja zadania ma na celu podniesienie stanu technicznego drogi oraz przyjęcie rozwiązań przestrzennych i użytkowych, które zasadniczo zmienią warunki bezpiecznego poruszania się ul. Ogrodową.

Inwestycja będzie wykonana wspólnie z gminą Sława.

Na realizację zadania Powiat Wschowski pozyskał dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi 2,9 mln zł, z czego 1,3 mln złotych stanowić będzie dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

 

logo-nppdl_2012-2015