drukuj drukuj

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława-Wschowa – etap I Sława-Łysiny

Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława-Wschowa – etap I Sława-Łysiny.

Zakres rzeczowy obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej; budowę ścieżki o długości ok. 15 km i szerokości 2,5 m z nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, która przebiegać będzie po nieczynnej linii kolejowej; budowę kładki rowerowej z konstrukcji stalowej nad drogą wojewódzką nr 278.

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 5 000 000 zł