drukuj drukuj

Bezpłatne Spotkanie Informacyjno – Promocyjne

28 listopada 2008 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie (III piętro) odbędzie się spotkanie promocyjno-informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na temat oferty Punktów Konsultacyjnych.

W województwie lubuskim w ramach projektu „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęły działalność 3 Punkty Konsultacyjne (PK) prowadzone przez:

1. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., PK w Zielonej Górze.

2. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., PK w Gorzowie Wielkopolskim.

3. Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej, PK w Zielonej Górze.

Punkty Konsultacyjne, mają zapewnić przedsiębiorcom i osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą bezpłatny dostęp do informacji o dostępnych programach pomocowych oraz istotnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.

Tematem spotkania będą m.in.: założenie własnej działalności gospodarczej, możliwości pozyskania funduszy ze środków Unii Europejskiej na rozwój własnej firmy, dotacje dla przedsiębiorców z obszarów wiejskich.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na nr fax-u: 068 325 38 88.

We wszelkich sprawach organizacyjnych pytania proszę kierować do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze – Regionalnego Punktu Konsultacyjnego, numer telefonu: 068 329 78 34; 068 329 78 25, 068 329 78 42 lub e-mailem: agencja@region.zgora.pl