drukuj drukuj

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

 

Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Komunikat MEN Bezpieczny wypoczynek_wytyczne MEN GIS i MZ