drukuj drukuj

„Aktywnie bez przemocy” w Zanie

Dnia 20 listopada br. w klasach Ia i Ic odbyły się warsztaty psychologiczne prowadzone przez panią Justynę Witczak – psychologa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie. Zajęcia pod hasłem: „Jak rozwiązywać konflikty bez przemocy” miały na celu uświadomienie młodzieży jakie negatywne konsekwencje wynikają ze stosowania przemocy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, niwelowania agresji oraz radzenia sobie z przemocą w Internecie.

 

Źródło: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie