Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, przypominamy o zasadach obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym we Wschowie.

Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Starostwie Powiatowym załatwiane będą wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu wizyty z pracownikiem danego wydziału.

Wykaz telefonów do wszystkich wydziałów dostępny na stronie internetowej: https://wschowa.info/starostwo/wydzialy-starostwa/

Wnioski niezbędne do załatwienia spraw dostępne są na stronie internetowej:
https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/17/wydzial/

 

Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg będzie realizowana wyłącznie po rejestracji telefonicznej. Wizytę można umówić pod nr telefonu: 65 540 89 40 w godzinach 7:30 – 8:00. Szczegóły dotyczące obsługi  interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg: https://wschowa.info/informacja-dot-obslugi-w-wydziale-komunikacji-i-drog-w-okresie-epidemii-covid-19/

Wydział Komunikacji i Dróg
– Rejestracja pojazdów – tel. 65 540 18 95,
– Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – tel. 65 540 26 64,
– Drogi – tel. 65 540 15 17.

 

Jednocześnie informujemy, że niektóre sprawy można załatwić w następujący sposób:
– poprzez platformę ePUAP: /spwschowa/skrytka,
– drogą elektroniczną: powiat@wschowa.com.pl,
– za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej,
– telefonicznie – Sekretariat: 65 540 48 00 lub bezpośrednio do wydziałów.

Dokumenty, zawiadomienia, pisma oraz wnioski można złożyć również w skrzyni podawczej umieszczonej na parterze budynku.

Wróć do artykułu.

Facebook