drukuj drukuj

6 edycja konkursu LUBUSKI WŁĄCZNIK

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz regionalnymi mediami ogłasza VI edycję konkursu  „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.

Założeniem konkursu jest wzmacnianie pozycji podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego, a także wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego, które w aktywny sposób działają na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Instytucje samorządowe mogą zostać zgłoszone do konkursu w kategorii II. URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Zgłoszenie do konkursu może wypełnić każdy zainteresowany, również same instytucje oraz ich pracownicy. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie es.lubuskie.pl lub  załączony do niniejszego pisma formularz papierowy, który można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36.

Zgłoszone instytucje samorządowe zostaną poproszone o wypełnienie ankiety na temat działań wspierających rozwój ekonomii społecznej podejmowanych w 2020 r. Ankietę można przesłać równocześnie ze zgłoszeniem.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 30.06.2021 r.

Na Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Ekonomii Społecznej pod numerami telefonów: 68 323 19 26 lub 68 323 19 27.

Więcej na stronie: http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze