drukuj drukuj

Wznowienie obsługi interesantów

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wschowskiego,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) Starostwo Powiatowe we Wschowie będzie prowadzić bezpośrednią obsługę klienta uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i pracowników urzędu.

Obsługa interesantów jest realizowana wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej:


Wydział Komunikacji i Dróg tel. 65 540-89-40.

Więcej informacji na stronie: https://wschowa.info/informacja-dot-obslugi-w-wydziale-komunikacji-i-drog-w-okresie-epidemii-covid-19/

Wydział Budownictwa tel. 65 540-17-68 i Ochrony Środowiska tel. 65 540-17-79.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
– Gospodarka nieruchomościami, Skarb Państwa i Powiatu – tel. 65 540 17 95,
– Ewidencja Gruntów i Budynków, Sprzedaż map i informacji z zasobu, wypisy i wyrysy – tel. 65 540 22 12,
– Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 65 540 19 34.

Wejście do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie od strony parkingu głównego.

Wchodzący do budynku zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa, tj.:
– dezynfekcji rąk (podajnik wraz z płynem do dezynfekcji znajduje się na parterze klatki schodowej),
– posiadania maseczki ochronnej lub odzieży lub jej części zakrywającej usta i nos,
– zachowanie bezpiecznej odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.

Zabrania się przebywania osób poza wyznaczoną strefą klatki schodowej.

ZAKRYWANIE