drukuj drukuj

Powiat Wschowski realizuje zadania programu „Za życiem”

Powiat Wschowski realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na lata 2017-2021 wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie:

– zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin,
– zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

Zgodnie z Porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie placówkami bezpośrednio realizującymi w/w zadania są:

1.Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
2.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie.

program