drukuj drukuj

31 marca – ostatni dzień składania obowiązkowej deklaracji CIT dla organizacji pozarządowych

Coroczna deklaracja CIT

Informacje o przychodach, kosztach uzyskania przychodów i dochodzie, w tym także dochodzie zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych organizacja rozlicza corocznie w deklaracjach CIT.

Deklarację składa się za ostatni rok podatkowy w terminie do końca marca danego roku (do 31 marca) do właściwego urzędu skarbowego.