drukuj drukuj

2018 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/144/2017 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” ogłoszona 9 listopada 2017 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2321.

 

Uchwała Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25.10.2017r.

załącznik do uchwały