drukuj drukuj

2015 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/223/2014 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” ogłoszona 14 października 2014 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r. poz. 1856.

Program współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami na 2015 rok