drukuj drukuj

Zebranie komitetów dot. obchodów 70-lecia

W dniu 23 października 2015 roku w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie odbyły się zebrania założycielskie Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70-lecia szkoły. Podczas spotkania Dyrektor Damian Janowicz przywitał przybyłych gości i przedstawił informację o pracy szkoły. Przewodniczącym Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego został Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło (absolwent szkoły).

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez głównego koordynatora Obchodów 70-lecia Pana Krzysztofa Rękosia projektu programu:
– imprez towarzyszących,
– prac remontowo budowlanych,
– projektu programu Zjazdu Absolwentów,
– podziału prac i obowiązków dla członków Komitetów i członków Rady Pedagogicznej.

Ustalono także datę Zjazdu Absolwentów na 24 września 2016 roku.

Skład Komitetu Honorowego:
Damian Janowicz
Marek Boryczka
Wojciech Kuryłło
Marzena Janik
Hanna Knaflewska – Walkowiak
Henryk Pepliński
Radosław Muszkieta
Jerzy Dobrowolski
Przemysław Gliński

Skład Komitetu Organizacyjnego:
Damian Janowicz
Wojciech Kuryłło
Krzysztof Rękoś
Halina Bartkowiak
Marek Jarosz
Wanda Raczyńska – Chromy
Jolanta Denesiuk
Wiesława Kreczetowska
Jadwiga Hartman
Mieczysław Marciniak
Krzysztof Piasecki
Mariusz Ławrynowicz
Arkadiusz Woźniak
Paweł Brenienek
Dariusz Hilarski
Mariusz Wrotkowski.

Źródło: I Zespół Szkół we Wschowie