drukuj drukuj

NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH

Portal zbiórki.gov.pl ruszy w momencie wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, czyli po 3 miesiącach od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw.

Ustawa zniesie wprowadzony w 1933 r. obowiązek uzyskiwania urzędowych zgód na zbiórki publiczne.

Zbiórki drogą elektroniczną (np. przez przelewy na konto) nie będą objęte regulacjami ustawy o zbiórkach publicznych – będą więc mogły być prowadzone bez dodatkowych zgłoszeń lub pozwoleń. Przy zbieraniu w internecie przepływ pieniędzy jest rejestrowany i wiadomo, kto komu ile wpłacił.

 

Jeśli ktoś zechce zorganizować zbiórkę gotówki lub darów w przestrzeni publicznej, wystarczy, że zgłosi to w tym portalu.

Przy takiej zbiórce darczyńcy i zbierający nie zawsze się znają, a przepływ pieniędzy nie jest rejestrowany. Ramy przejrzystości stworzy więc dostępny dla wszystkich portal – po to, by obywatele mogli poznać różne inicjatywy i zdecydować, czy i jak je wesprzeć.

Portal zbierze informacje o organizatorach, celu, miejscu i formie, a także kosztach organizacyjnych zbiórek.  Następnie – o tym, co udało się zebrać, i jak datki zostały rozdysponowane.

Więcej informacji – mac.gov.pl/zbiorki

 

plakat_a1

ulotka_a5_lato_2014