drukuj drukuj

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Powiatu Wschowskiego

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że 9 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej (III piętro) w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbędzie się

XIX sesja

Rady Powiatu Wschowskiego

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zarządzenia nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Wschowskiego do reprezentowania Rady Powiatu w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.

7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Ryszard Szumski