drukuj drukuj

Zakończono rozbudowę drogi Wróblów- Potrzebowo

W dniu dzisiejszym tj. 4 listopada 2016 roku dokonano odbioru zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1015 F Wróblów – Potrzebowo na długości 1050 mb wraz z budową przepustu na cieku Sarnka”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł  755 609, 14 złotych brutto.

Wykonawcą  jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła firma Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak ze Wschowy. Wynagrodzenie za nadzorowanie przedmiotowej inwestycji wyniosło 14 514,00 złotych brutto.

50% wartości inwestycji zostanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.