drukuj drukuj

Zakończono przebudowę drogi powiatowej Radzyń-Józefów

Starostwo Powiatowe we Wschowie wraz z Nadleśnictwem Sława Śląska w Sławie partycypowało w kosztach ulepszania drogi publicznej. Zakończono realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 1019F Radzyń-Józefów na odcinku 1250 mb”. Kosztorysowa wartość zadania wyniosła 30 000 zł brutto.

Wykonano: remont istniejącej nawierzchni tłuczniowej na odcinku 200 mb, razem ok. 50 m2 (uzupełnienie ubytków w nawierzchni niesortem betonowym wraz z zagęszczeniem), koryto pod nawierzchnię tłuczniową, wbudowano niesort betonowy w przygotowane koryto, wyprofilowano oraz zagęszczono wbudowanie niesortu betonowego, wykonano niezbędną ilość przecinek w poboczu w celu odprowadzenia wody z nawierzchni.