drukuj drukuj

Zakończono kursy Autodesk 3D studio MAX oraz Cisco CCNA R&S 2- Routing and Switching Essentials w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”

W dniu 16.09.2017 roku uczniowie Technikum Informatycznego I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie zakończyli udział w zajęciach z zakresu: Autodesk 3D studio MAX oraz Cisco CCNA R&S 2- Routing and Switching Essentials na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Powiecie Wschowskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.1. – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem zajęć z Autodesk jest przekazanie wiedzy związanej z tworzeniem grafiki 3D (modele, animacje) z wykorzystaniem środowiska 3D Studio MAX na potrzeby tworzenia gier 3D, wizualizacji graficznych czy materiałów reklamowych.

Natomiast zajęcia z Cisco miały na celu przekazanie wiedzy oraz opanowanie umiejętności z zakresu konfiguracji protokołów routingu RIPv1, RIPng, OSPF oraz wdrażanie wirtualnych sieci LAN.

Zdjęcia: I Zespół Szkół we Wschowie

logo