drukuj drukuj

XXVII sesja Rady Powiatu Wschowskiego

29 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Wschowskiego.  Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk. Radni zostali zapoznani ze Sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym oraz z informacją Władysława Brzechwy Przewodniczącego Wschowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej o realizowanych zadaniach i aktualnej sytuacji rolnictwa w powiecie.

Informację o działalności Komendy Powiatowej Policji we Wschowie przedstawił Komendant Powiatowy Policji we Wschowie Tomasz Kłosowski, natomiast Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie Tomasz Sosnowski zaprezentował informację o działalności jednostki. Prezes WOPR Andrzej Borkowski przedstawił informację o działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sławie, natomiast Komandor Robert Wagner informację o działalności Ratownictwa Wodnego w Sławie.

Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku; w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wschowie za 2017 rok, w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wschowskim na lata 2018-2020 oraz w sprawie zmiany uchwały w budżecie Powiatu Wschowskiego na rok 2018.