drukuj drukuj

Wyjazd seniorów do Koczur

21 czerwca 2018 roku członkowie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne we Wschowie (Klub Seniora) zorganizowali  wyjazd do Leśniczówki w Koczurach. W spotkaniu uczestniczył także Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Arkadiusz Dąbrowski, Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka oraz Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, kilkukrotnie podkreślano jak ważną rolę odgrywa współpraca pomiędzy samorządem wojewódzkim a powiatowym. Wspomniano również, że Jerzy Łakomy jest Radnym Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów i wchodzi w skład komisji ds. bezpieczeństwa.

Inicjatywa została dofinansowana ze środków Powiatu Wschowskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018 z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. „Razem można więcej”.

Zdjęcie: Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne we Wschowie

koczury