drukuj drukuj

Wydarzenie podsumowujące i upowszechniające osiągnięte wskaźniki i efekty w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”

27 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie podsumowujące i upowszechniające osiągnięte wskaźniki i efekty w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Wschowski Andrzej Bielawski oraz Członek Zarządu Powiatu Wschowskiego Wojciech Szadel. Spotkanie rozpoczęła Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie Katarzyna Ciepła – Nowak, która przywitała przybyłych uczestników projektu oraz podsumowała działania realizowane w ramach projektu. Następczynie Koordynator projektu Przemysław Maksymów poprzez prezentację multimedialną przedstawił wskaźniki i efekty osiągnięte w ramach podjętych działań. Następnie uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia udziału w projekcie oraz gadżety promocyjne. Działaniami projektowymi zostało objętych 123 uczestników, w tym 57 osób niepełnosprawnych.

Wszystkim Uczestnikom projektu dziękujemy za udział w projekcie i życzymy wiele sukcesów osobistych i zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020

Źródło: PCPR we Wschowie

logo