drukuj drukuj

I Wschowski Marsz Akceptacji Osób Niepełnosprawnych we Wschowie

5 maja 2015 roku odbył się I Wschowski Marsz Akceptacji Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Każdy inny-wszyscy równi”. Inicjatorem marszu jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy we Wschowie, który działa już od 18 lat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie.

Marsz ma służyć przede wszystkim integracji środowiska niepełnosprawnych i organizacji działających na ich rzecz. Celem uroczystości jest zaprezentowanie społeczności istotnych potrzeb, marzeń i działań osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów .
Uczestnicy marszu przeszli ulicami Wschowy, docierając pod wschowski ratusz, gdzie odbyły się liczne atrakcje: występ Mażoretek, przedstawienie graffiti, na którym można było odcisnąć dłoń, a także zaprezentowano wystawę zdjęć i prac osób niepełnosprawnych. Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka przywitał wszystkich zebranych, a także podkreślił wartość organizacji I Wschowskiego Marszu Akceptacji Osób Niepełnosprawnych.
Należy stworzyć godne warunki do życia osób niepełnosprawnych, a najważniejsza jest zmiana mentalności ludzi, ponieważ to jest podstawą do całkowitego włączenia osób niepełnosprawnych do lokalnego środowiska.

 

Na ręce Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Danuty Patalas i Starosty Powiatu Wschowskiego Marka Boryczki, organizatorzy i pomysłodawcy złożyli petycję w sprawie zniesienia barier architektonicznych wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie oraz o zamontowaniu poręczy w Powiatowym Centrum Rehabilitacji we Wschowie. Punktem kulminacyjnym było wypuszczenie gołębi i balonów.
Organizatorem marszu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Nasz Ośrodek”.