drukuj drukuj

I Warsztat konsultacyjny dot. prac nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych

20 października 2017 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się warsztat konsultacyjny dot. prac nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wschowskim na lata 2018 – 2024.

Warsztat konsultacyjny to pierwsze spotkanie z trzech zaplanowanych. Jego celem była analiza SWOT, tj. przeprowadzenie analizy problemów społecznych w Powiecie Wschowskim. Spotkanie warsztatowe prowadził Pan Przemysław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. z Wrocławia. W warsztatach wzięli udział m.in. Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka,  Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło, przedstawiciele Sądu Rejonowego, ośrodków pomocy społecznej, PCPR, domów dziecka, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  oraz stowarzyszeń działających na terenie Powiatu.

Źródło: PCPR we Wschowie