drukuj drukuj

Walne Zgromadzenie PZERiI

26 września 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wschowie. W spotkaniu uczestniczył m.in. Wicestarosta Wschowski Wojciech Kuryłło, który złożył podziękowania dotychczasowemu Zarządowi i pogratulował nowemu kolejnych działań na rzecz rozwoju PZERiI i na rzecz dobra całej społeczności lokalnej. Składając słowa szczególnego uznania oraz szacunku za zaangażowanie w szerzenie aktywności społecznej i kulturalnej członków Związku.