drukuj drukuj

Trwa przebudowa ulicy Waryńskiego w Sławie

Rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Waryńskiego w Sławie. Inwestycja jest realizowana przez Powiat Wschowski wspólnie z Gminą Sława.Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. W ramach planowanych robót zostaną przeprowadzone pomiary w terenie (685 mb) - roboty rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 3 cm; - demontaż torowiska kolejowego; - regulacja studni rewizyjnych oraz studzienek kanalizacji deszczowej; - mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - skropienie podbudowy asfaltem, - ułożenie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm z masy mineralno-asfaltowej -mechaniczne odtworzenie oznakowania poziomego (dwóch przejść dla pieszych) grubowarstwowo”.

W związku z pracami mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Źródło: sława.pl