drukuj drukuj

Konkurs pod hasłem „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna”

 „TRANSGRANICZNA AKTYWNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA”
KONKURS  NA  NAJLEPIEJ  ZAGOSPODAROWANĄ  PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ
POD  SPORT  LUB  REKREACJĘ
W  WOJEWÓDZTWIE  LUBUSKIM  I  POWIECIE  SPREWA- NYSA 

Patronat Honorowy: Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Harald Altekrüger – Starosta Powiatu Sprewa-Nysa 

OGŁOSZENIE KONKURSU

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, zwany dalej Organizatorem oraz Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, zwany dalej Współorganizatorem oraz Powiat Sprewa – Nysa ogłaszają konkurs pod hasłem: „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna”.

Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych oraz promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w województwie lubuskim i Powiecie Sprewa-Nysa. Przedmiotem Konkursu są zagospodarowane przestrzenie publiczne (zespoły obiektów, terenów zieleni, akwenu wraz z otoczeniem itp.) z przeznaczeniem pod sport i rekreację zrealizowane przez dowolny podmiot, cechujące się wysoką wartością społeczną, kulturową, ekologiczną, organizacyjną oraz marketingową.

Konkurs ma charakter otwarty, ograniczony do realizacji spełniających wymagania regulaminowe.

Miejsce naboru zgłoszeń: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego
w Drzonkowie, ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra lub wosir@drzonkow.pl

Termin naboru zgłoszeń upływa dnia 10 sierpnia 2018 r.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji na temat planowania przestrzeni publicznej pod sport i rekreację, która odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin, a dodatkowych informacji udziela współorganizator konkursu (WOSiR Drzonków, tel. 68.321.43.44, wosir@drzonkow.pl).

Serdecznie zapraszamy!

 

REGULAMIN KONKURSU 28.06.2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 28.06.2018

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze