drukuj drukuj

Szkolenie kadry „Przemoc w rodzinie- od diagnozy po pomoc”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w dniu 30.11.2018 roku w ramach powiatowej kampanii społecznej pn. „Razem przeciw przemocy” współfinansowanej ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zorganizowało szkolenie nt. „Przemoc w rodzinie – od diagnozy po poMoc”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników instytucji pomocy społecznej, oświaty, sądu, policji i służby zdrowia. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji kadry w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych i pomocowych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie prowadziła Pani Krystyna Miklas – psycholog, pedagog, trener grupowy, certyfikowany przez PTP interwent kryzysowy, od wielu lat pracująca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, począwszy od diagnozy po interwencję i pomoc.

Źródło: PCPR we Wschowie