drukuj drukuj

Strategia Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2014-2020 – projekt

Informujemy, że zakończyły się prace związane z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2014-2020.

Na potrzeby opracowania Strategii powołany został Konwent Strategiczny, w którego skład weszli przedstawiciele środowisk lokalnych Powiatu Wschowskiego (przedstawiciele lokalnych samorządów,  powiatowych jednostek organizacyjnych,  przedsiębiorstw i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych). Warsztaty prowadzone były przez Pana Wojciecha Odzimka i Krzysztofa Malczyka z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

W sumie w ramach prac nad Strategią odbyły się cztery sesje strategiczne. W trzech warsztatach uczestniczyli członkowie Konwentu Strategicznego.  Podczas tych warsztatów przedstawione zostały podstawowe tendencje społeczno-gospodarcze w powiecie wschowskim, przeprowadzono identyfikację silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju powiatu oraz zidentyfikowano cele i zadania niezbędne dla rozwoju powiatu. Podczas czwartych warsztatów zapisy projektu Strategii były weryfikowane przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych Rady Powiatu Wschowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami projektu Strategii Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2014-2020 i prosimy o wnoszenie ewentualnych uwag mailowo na adres: powiat@wschowa.com.pl do dnia 23.05.2014, w tytule wiadomości mailowej prosimy wpisać: STRATEGIA.

 

Strategia Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2014-2020