drukuj drukuj

Strategia Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2014-2020 – II warsztaty strategiczne

W dn. 27 marca br.  w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyły się drugie warsztaty strategiczne poświęcone pracom nad Strategią Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2014-2020.

Warsztaty prowadzone były przez Pana Wojciecha Odzimka i Krzysztofa Malczyka z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Na spotkaniu ustalane były priorytety rozwoju powiatu, cele oraz kierunki działań.

Na potrzeby opracowania Strategii powołany został Konwent Strategiczny, w którego skład weszli przedstawiciele środowisk lokalnych Powiatu Wschowskiego:

* przedstawiciele loklanych samorządów:

–         Rady Powiatu Wschowskiego,

–         Starostwa Powiatowego we Wschowie,

–         Urzędu Miejskiego w Sławie,

–         Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa,

–         Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,

* przedstawiciele powiatowych jednostek organziacyjnych:

–         Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie,

–         Domu Dziecka w Sławie,

–         Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie,

–         I Liceum Ogólnokształcącego z Odziałami Dwujęzycznymi we Wschowie,

–         I Zespołu Szkół we Wschowie,

–         Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie,

–         Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie,

–         Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie,

–         Komendy Powiatowej Policji we Wschowie,

* przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji procodawców:

–         Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.

–         Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.

–         ZPH Sława,

–         Jedność Sp. z o.o.,

–         Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej,

* przedstawiciele organziacji pozarządowych:

–         Stowarzyszenia Amazonek Wschowskich,

–         Polskiego Związku Niewidomych Koło we Wschowie,

–         Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym  Stokrotka,

–         Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Loklana Grupa Działania,

–         Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek,

–         Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej,

* przedstawiciele:

–         Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe We Wschowie,

–         Nadleśnictwa Włoszakowice,

–         Nadleśnictwa Sława Śląska.

 

Kolejne warsztaty strategiczne odbędą się 23.04.2014 o godz. 9:00.