drukuj drukuj

Strategia Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2014 – 2020

13 marca br.  w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyły się warsztaty strategiczne, na których pracowano nad Strategią Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2014-2020.

Do udziału w pracach nad Strategią zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk lokalnych Powiatu Wschowskiego, m. in. przedstawiciele samorządów (powiatowego i gminnych), powiatowych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Warsztaty prowadzone były przez Pana Wojciecha Odzimka i Krzysztofa Malczyka z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,  którzy przedstawili diagnozę sytuacji demograficznej, gospodarczej i społecznej w Powiecie Wschowskim. Następnie uczestnicy warsztatów przeprowadzili analizę SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) Powiatu Wschowskiego.

Były to pierwsze z czterech planowanych warsztatów strategicznych. Na kolejnych ustalone zostaną priorytety rozwoju oraz cele i kierunki działań.

Opracowanie ostatecznej wersji Strategii Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2014-2020 planowane jest do końca czerwca 2014 roku.