drukuj drukuj

„Staszic” w finale Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży 2014-2016

Rok 2014 upłynął w I Zespole Szkół we Wschowie pod znakiem jubileuszu 10-lecia współpracy z Peter-Paul-Cahensly-Schule w Limburgu. Pod każdym względem był on wyjątkowym rokiem dla obu szkół, ponieważ udało się organizatorom, uczniom, jak również obu dyrekcjom zrealizować szereg ciekawych projektów i spotkań.

Dopełnieniem tego wyjątkowego roku jest udział I ZS i PPC-Schule w konkursie „Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2014-2016” organizowanym raz na trzy lata przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).

Tematyka konkursu dotyczy orientacji zawodowej i sytuacji młodych ludzi na rynku pracy i wpisuje się idealnie w dotychczasowe działania obu szkół w ramach współpracy, jak również w ich zawodowe profile kształcenia. Spośród nadesłanych 85 szkiców projektów z Niemiec i Polski, komisja PNWM wybrała 20, po 10 w kategoriach wymiana szkolna oraz pozaszkolna.

Od grudnia uczniowie i nauczyciele I Zespołu Szkół i Peter-Paul-Cahensly Schule przygotowują się do spotkania we Wschowie i w Limburgu oraz planują etapy realizacji własnego projektu pod nazwą Eurozawód-dobry start. Efektem projektu ma być gra edukacyjna, pomocna młodym ludziom w określeniu własnych możliwości na rynku pracy zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Podczas realizacji projektu uczniowie spotkają się m.in. z doradcą zawodowym, pracownikiem urzędu pracy, a także odwiedzą zakłady pracy w Limburgu i we Wschowie.

Podczas spotkań we Wschowie i w Limburgu uczniowie będą mogli przełamać barierę językową, zyskać nowe doświadczenia oraz poznać kulturę i życie codzienne w kraju sąsiada. Dodatkowym atutem dla finalistów Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży jest pełne dofinansowanie programu wg stawek PNWM, a nagroda główna to cztery tysiące Euro dla uczestników zwycięskiego projektu. Działania projektowe zakończą się w październiku 2015, a decyzję jury poznamy z początkiem 2016 roku.

tekst/ zdjęcia I Zespół Szkół we Wschowie