strona

Spotkanie wigilijne KPP we Wschowie

Spotkanie wigilijne KPP we Wschowie

20 grudnia 2018 roku policjanci i pracownicy cywilni wschowskiej Komendy Powiatowej Policji oraz zaproszeni goście zgromadzili się przy wigilijnym stole, dzieląc się opłatkiem oraz składając życzenia świąteczne i noworoczne. W atmosferę Narodzenia Pańskiego jako najważniejszego (…)

Spotkanie świąteczne z włodarzami Miasta i Gminy Wschowa

Spotkanie świąteczne z włodarzami Miasta i Gminy Wschowa

20 grudnia 2018 roku w Zamku Królewskim we Wschowie Starosta Wschowski Andrzej Bielawski i Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta uczestniczyli w spotkaniu świątecznym z włodarzami Miasta i Gminy Wschowa oraz m.in. radnymi, dyrektorami jednostek podległych gminie, (…)

Upominki dla Domu Pomocy Społecznej we Wschowie

Upominki dla Domu Pomocy Społecznej we Wschowie

20 grudnia 2018 roku Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta oraz Pan Jarosław Jaworowicz właściciel  firmy „ROWAJ” z siedzibą w Wolsztynie spotkali się z Dyrektorką Domu Pomocy Społecznej we Wschowie Siostrą Elżbietą Zofią Glinką w celu przekazania (…)

Spotkanie wigilijne WTZ

Spotkanie wigilijne WTZ

20 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie wigilijne uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie, w którym uczestniczył również Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. (…)

Szkolenie obronne

Szkolenie obronne

19 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie obronne dla kadry kierowniczej i pracowników Starostwa Powiatowego we Wschowie, burmistrzów gmin oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Starostę Wschowskiego. Szkolenie obronne odbyło się zgodnie z (…)

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

18 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się egzamin nauczyciela ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, ubiegającego się o awans na wyższy stopień nauczycielski. Kandydatka przedstawiła Komisji (…)

Spotkanie wigilijne w SOSW

Spotkanie wigilijne w SOSW

18 grudnia 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie odbyło się spotkanie wigilijne z wychowankami, pracownikami szkoły i zaproszonymi gośćmi, w którym udział wziął Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. Przygotowane przez wychowanków (…)

„Rodzinne spotkanie z Mikołajem”

„Rodzinne spotkanie z Mikołajem”

15 grudnia 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zorganizowało wydarzenie pn. „Rodzinne spotkanie z Mikołajem” w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w (…)

IV Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Łukasza i Adama

IV Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Łukasza i Adama

14 grudnia 2018 roku odbył się Charytatywny Turniej Piłki Nożnej w I Zespole Szkół we Wschowie, który wsparli piłkarze ekstraklasy: Marcin Warcholak i Kamil Sylwestrzak. To już czwarta akcja charytatywna, prowadzona przez Stowarzyszenie ,,Bliżej autyzmu” (…)

Kolejna inwestycja na terenie Powiatu Wschowskiego

Kolejna inwestycja na terenie Powiatu Wschowskiego

Powiat Wschowski złożył wniosek o dofinansowanie na remont kolejnych dróg w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce-Konradowo”. Wniosek przeszedł (…)

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego- ZIMA 2018/2019

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego- ZIMA 2018/2019

13 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wicestarosty Wschowskiego Waldemara Starosty z udziałem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Andrusiaka, a także kierowników (…)

Konwent Powiatów Lubuskich w Sulechowie

Konwent Powiatów Lubuskich w Sulechowie

13 grudnia 2018 roku w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Konwentu Powiatów Lubuskich w Sulechowie. Powiat Wschowski reprezentował Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. (…)

Uroczystość z okazji 100-lecia Wiecu Polskiego

Uroczystość z okazji 100-lecia Wiecu Polskiego

12 grudnia 2018 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Wschowskiego Wojciechem Szadel złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Wiec Polski przy ul. Niepodległości 1 we Wschowie. Z okazji 100-lecia Wiecu Polskiego, Muzeum (…)

„ZAN” doceniony w województwie lubuskim

„ZAN” doceniony w województwie lubuskim

11 grudnia br. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej w Zielonej Górze odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla najlepszych nauczycieli i szkół z całego województwa lubuskiego. Plebiscyt pod hasłem „Nauczyciel na medal” ogłoszony został po raz (…)

DOBRA PROFESJA OTWIERA WIELE DRZWI

DOBRA PROFESJA OTWIERA WIELE DRZWI

I Zespół Szkół we Wschowie w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2019 będzie realizował projekt „Dobra profesja otwiera wiele drzwi”, który jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (…)

150-lecie pobytu Sióstr św. Elżbiety we Wschowie

150-lecie pobytu Sióstr św. Elżbiety we Wschowie

9 grudnia 2018 roku odbył się Jubileusz 150-lecia Pobytu Sióstr św. Elżbiety we Wschowie. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją pn.„Zarys Pobytu Sióstr św. Elżbiety we Wschowie ” w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (…)

Wigilijne spotkanie pracowników Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

Wigilijne spotkanie pracowników Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

6 grudnia 2018 roku w Przyczynie Dolnej odbyło się spotkanie wigilijne Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Zebranych przywitał Przewodniczący Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie Tadeusz Skrzyczyński. Uczestnicy mieli okazję spotkać się, porozmawiać i złożyć wzajemnie (…)

strona