strona

Głośna próba syren w dniu 25 czerwca 2020 roku

Głośna próba syren w dniu 25 czerwca 2020 roku

25 czerwca 2020 roku w godzinach 12:00 – 12:30, zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych przez nadanie sygnałów akustycznych: – ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, – odwołanie alarmu – ciągły dźwięk (…)

Bezpłatne wsparcie dla osób doświadczających lęku

Bezpłatne wsparcie dla osób doświadczających lęku

Stowarzyszenie ANIMO działające na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych takich jak nerwica, ataki paniki, wszelkie fobie jak agorafobia czy fobia społeczna, uruchomiło telefon wsparcia dla osób nimi dotkniętych. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 18:00 – (…)

Starosta przekazał laptopy Dyrektorom szkół

Starosta przekazał laptopy Dyrektorom szkół

W dniu 9 czerwca 2020 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski przekazał laptopy Dyrektorom szkół dla których Powiat Wschowski jest organem prowadzącym. Laptopy zostały zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa (…)

Przekazano płyny dla szkół

Przekazano płyny dla szkół

16 czerwca 2020 roku rozpoczynają się egzaminy ósmoklasistów. W dniu 9 czerwca 2020 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski przekazał wszystkim szkołom z terenu Powiatu Wschowskiego, które będą przeprowadzały egzaminy ósmoklasisty płyny do dezynfekcji, rękawiczki i (…)

Spotkanie Starosty z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Spotkanie Starosty z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

W dniu 5 czerwca 2020 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski spotkał się z Panią dr Barbarą Bielinis-Kopeć Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pani Konserwator wraz z Andrzejem Bielawskim Starostą Wschowskim  wizytowała teren prac remontowych w związku (…)

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego (…)

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu (…)

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

W dniu dzisiejszym w obecności pracodawcy Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego odbyło się ślubowanie pracownika samorządowego po okresie służby przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie, który został zatrudniony w Wydziale Organizacyjnym, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego (…)

Rozmawiano o współpracy

Rozmawiano o współpracy

W dniu 3 czerwca 2020 roku na zaproszenie Wicestarosty Wschowskiego Waldemara Starosty, urząd Starostwa Powiatowego we Wschowie odwiedzili Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Andrzej Ziarek oraz Kierownik Wydziału Kultury Departamentu (…)

Nieodpłatna pomoc prawna również dla właścicieli jednoosobowych firm

Nieodpłatna pomoc prawna również dla właścicieli jednoosobowych firm

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający innych osób w ciągu ostatniego (…)

strona