strona

Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące Działania 2.2 LRPO

Informujemy, że Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, w związku z ogłoszonym konkursem, organizuje bezpłatne szkolenia dotyczące procedury składania wniosków na Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich (…)

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

W latach 2007 – 2013 fundusze unijne dla przedsiębiorstw będą dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) (…)

Adresy instytucji

PUNKTY INFORMACYJNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM INFORMACJE OGÓLNE Regionalne Centrum Informacji Europejskiej 65 – 762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 9 tel. / fax (068) 453 26 37 e-mail: rcie@rcie.zgora.pl www.rcie.zgora.pl Lubuski Punkt Informacyjny – EUROPE (…)

Fundusze unijne na lata 2007 – 2013 (ogłoszenia o konkursach)

Aktualności na temat uruchomienia konkursów na dotacje w ramach poszczególnych programów pomocowych na lata 2007-2013: • Program Infrastruktura i Środowisko • Program Innowacyjna Gospodarka • Program Kapitał Ludzki • Programy Regionalne • Programy Europejskiej Współpracy (…)

Konkursy dla Województwa Lubuskiego w ramach PO Kapitał Ludzki

W dniu 31 marca 2008 r. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetów VII, VIII, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkursy dotyczą (…)

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Andrzej Andrusiak – Naczelnik Wydziału, Obronność i zarządzanie kryzysowe Przemysław Gliński – pok. 301, tel. 65 540 57 46 Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy między innymi: 1) koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie porządku (…)

Strategia powiatu i rozwiązywania problemów społecznych

Pliki do pobrania   Uchwała w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2014-2020   Powiat Wschowski – Diagnoza podstawowych uwarunkowań rozwojowych 02.06.2014   Strategia Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2014-2020_ver.1.0   Strategia rozwiązywania problemów (…)

Spotkanie szkoleniowe nt. LRPO 2007 – 2013

Z myślą o potrzebach szkoleniowych potencjalnych Beneficjentów z terenu Powiatu Wschowskiego oraz z uwagi na zbliżający się termin pierwszych konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Starostwo Powiatowe we Wschowie (…)

Szkolenie „Rozliczanie projektu finansowanego z EFS”

8 maja br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbędzie się szkolenie „Rozliczanie projektu finansowanego z EFS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze. Zajęcia poprowadzi trener akredytowany przez Polską Agencję (…)

Harmonogram uruchomienia programów krajowych na lata 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, opracowało orientacyjny harmonogram uruchomienia krajowych programów operacyjnych, m.in. PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko. W harmonogramie tym Instytucje Zarządzające krajowymi (…)

Specjalista EFS – wdrażanie i zarządzanie projektem

24 – 25 września br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbędzie się kolejne, piąte już szkolenie z cyklu „Regionalna szkoła EFS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze. Zajęcia poprowadzi (…)

Konkurs grantowy „Nasza wieś naszą szansą”

Fundacja Wspomagania Wsi oraz Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają konkurs grantowy „Nasza wieś naszą szansą” czyli co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu po-pegeerowskim? Konkurs realizowany (…)

Konkurs „Co zmieniło się w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?”

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje konkurs adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach konkursu należy przygotować tekst opisujący co się zmieniło w otoczeniu (…)

Spotkanie nt. PO Kapitał Ludzki

27 sierpnia 2007 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Będzie to (…)

Szkolenie „PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007 – 2013”

Informujemy, że w dniu 28 czerwca br. w Sali Skryba w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT oraz Ośrodek Regionalny Programu „Młodzież w Działaniu” organizują szkolenie (…)

„Regionalna Szkoła Europejskiego Funduszu Społecznego” – cykl szkoleń

W Powiecie Wschowskim rozpoczynają się szkolenia z cyklu „Regionalna szkoła EFS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Verte z Zielonej Góry. Szkolenia skierowane są m.in. do organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, jednostek (…)

strona