strona

II Mikołajkowy turniej w Boccia w SOSW

II Mikołajkowy turniej w Boccia w SOSW

Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  wraz z nauczycielami zorganizowali  już po raz drugi Integracyjny Turniej Mikołajkowy gry w Boccia. Ma on na celu integrację osób niepełnosprawnych z różnych środowisk we Wschowie, poprzez wspólną zabawę (…)

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7.Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert Załącznik nr 1- wzór oferty Załącznik nr 3- sprawozdanie (…)

Uroczyste otwarcie ulicy Kamiennej

Uroczyste otwarcie ulicy Kamiennej

5 grudnia 2017 roku uroczyście otwarto ulicę Kamienną we Wschowie, choć już od ponad miesiąca mieszkańcy mogą korzystać z drogi. Przecięcia wstęgi dokonał Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Wiceburmistrz Miasta i (…)

Przedświąteczne spotkanie Kombatantów i Podopiecznych we Wschowie

Przedświąteczne spotkanie Kombatantów i Podopiecznych we Wschowie

5 grudnia 2017 roku w Klubokawiarni Piętro we Wschowie odbyło się przedświąteczne spotkanie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne we Wschowie. Zebranych przywitała Prezes Zarządu Pani Stanisława Kołodyńska. Uczestnicy mieli okazję spotkać (…)

Ruszyła edycja 2018 programu „Senior+”

28 listopada br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 r. Więcej na stronie: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior–na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/ (…)

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka i Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło składają podziękowania wszystkim tym, którzy każdego dnia poświęcają swój czas i zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących. Życzymy satysfakcji z (…)

Realizacja projektu dot. praw osób niepełnosprawnych

Realizacja projektu dot. praw osób niepełnosprawnych

04 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Młodych Lubuszan z Sulęcina i Fundacji Eudajmonia z Polkowic dot. realizacji przez Powiat Wschowski projektu  pt.„Monitoring działań jednostek (…)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej finansowanego z budżetu państwa na zadanie publiczne: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku we Wschowie” Konkurs na punkt w 2018 (…)

Trwa kurs-kierowca wózków widłowych dla uczniów I ZS oraz SOSW

Trwa kurs-kierowca wózków widłowych dla uczniów I ZS oraz SOSW

28 listopada 2017 roku w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” dziewiętnastu uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie oraz uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie zakończyli zajęcia (…)

Podziękowanie dla Zarządu Powiatu Wschowskiego

Podziękowanie dla Zarządu Powiatu Wschowskiego

Zarząd Powiatu Wschowskiego otrzymał podziękowania od Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii p.w. św. Stanisława Bpa we Wschowie Andrzeja Stankowiaka i  Ks. Dariusza Ludwikowskiego za okazaną pomoc w organizacji XVI przeglądu Piosenki Religijnej „CECYLIADA”. (…)

Odbyły się kolejne szkolenia dla organizacji pozarządowych

Odbyły się kolejne szkolenia dla organizacji pozarządowych

28 listopada 2017 r. w godzinach popołudniowych w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się kolejne dwa bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych dot. dwóch ważnych zagadnień: 1)       rozliczania i sporządzania sprawozdań z realizacji zawartych (…)

strona