strona

Podziel się z nami 1%

Od pięciu lat Stowarzyszenie Czas A.R.T. dba o nasze wspólne dziedzictwo kulturowe. Członkami stowarzyszenia są naukowcy, muzealnicy, kulturoznawcy, entuzjaści regionu i sympatycy Wschowy, praktycy i historycy sztuki. Wszyscy, dla których nasza Wschowa – gmina i powiat (…) czytaj dalej »

Jednolity plik kontrolny w NGO?

Jednolity plik kontrolny dotyczy organizacji pozarządowych, które: prowadzą księgowość w programie komputerowym, są czynnym płatnikiem podatku VAT, spełniają kryteria bycia małym lub średnim przedsiębiorcą. Żródło: ngo.pl Więcej na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2009382.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=29.12.2016 (…) czytaj dalej »

2017 rok

UCHWAŁA Nr XVII/95/2016 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” ogłoszona 1 grudnia 2016 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…) czytaj dalej »

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu informuje, iż od godziny 17:00 dnia 03.01.2017 roku do godz. 14:00 dnia 04.01.2017 roku prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej (…) czytaj dalej »

strona