strona

DOBRA PROFESJA OTWIERA WIELE DRZWI

DOBRA PROFESJA OTWIERA WIELE DRZWI

I Zespół Szkół we Wschowie w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2019 będzie realizował projekt „Dobra profesja otwiera wiele drzwi”, który jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (…)

150-lecie pobytu Sióstr św. Elżbiety we Wschowie

150-lecie pobytu Sióstr św. Elżbiety we Wschowie

9 grudnia 2018 roku odbył się Jubileusz 150-lecia Pobytu Sióstr św. Elżbiety we Wschowie. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją pn.„Zarys Pobytu Sióstr św. Elżbiety we Wschowie ” w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (…)

Wigilijne spotkanie pracowników Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

Wigilijne spotkanie pracowników Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

6 grudnia 2018 roku w Przyczynie Dolnej odbyło się spotkanie wigilijne Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Zebranych przywitał Przewodniczący Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie Tadeusz Skrzyczyński. Uczestnicy mieli okazję spotkać się, porozmawiać i złożyć wzajemnie (…)

II sesja Rady Powiatu Wschowskiego

II sesja Rady Powiatu Wschowskiego

6 grudnia 2018 roku odbyła się II sesja Rady Powiatu Wschowskiego.Radni zostali zapoznaniu ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym. Przedstawiono informację na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie (…)

II Sesja Rady Powiatu Wschowskiego-online

II Sesja Rady Powiatu Wschowskiego-online

https://www.youtube.com/watch?v=JBrS9VrdLTk Zestawienie głosowań z II sesji http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/akty/20/366/Zestawienie_glosowan_z_II_sesji_Rady_Powiatu_Wschowskiego_z_dnia_6_grudnia_2018_r/ (…)

Akt nadania klasom mundurowym kolejnych stopni awansu

Akt nadania klasom mundurowym kolejnych stopni awansu

5 grudnia  2018 roku odbyło się nadanie awansów klas mundurowych w I Zespole Szkół we Wschowie. W uroczystości uczestniczył m.in. Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta. Awans uczniowie otrzymują za szczególne osiągnięcia, wyniki w nauce oraz oceny (…)

Szkolenie kadry „Przemoc w rodzinie- od diagnozy po pomoc”

Szkolenie kadry „Przemoc w rodzinie- od diagnozy po pomoc”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w dniu 30.11.2018 roku w ramach powiatowej kampanii społecznej pn. „Razem przeciw przemocy” współfinansowanej ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (…)

UWAGA! Co robić w przypadku utraty dokumentów?

UWAGA! Co robić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Co robić w przypadku (…)

Ruszył Program „Senior+” edycja 2019 r.

Ruszył Program „Senior+” edycja 2019 r.

26 listopada br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019 r. Więcej na stornie:  https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-senior-rusza-nabor-ofert (…)

Otwarty konkurs ofert Program ASOS 2014-2020 – Edycja 2019

Od 30 listopada 2018 roku można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zagwarantowano (…)

Mobilne Centrum Informacji z Zielonej Góry

Mobilne Centrum Informacji z Zielonej Góry

W dniach 23 i 27 listopada 2018 roku w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Powiecie Wschowskim” odbyły się spotkania młodzieży z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowym Biurem Pracy z Zielonej Góry: pośrednicy pracy (…)

„Rozumiemy, doświadczamy, pomagamy”

„Rozumiemy, doświadczamy, pomagamy”

… to nowy projekt ponadnarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej na lata 2018-20 w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” POWER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 152.130,10 zł. Został on stworzony przez grupę (…)

XIII Lubuski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych

XIII  Lubuski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych

27 listopada 2018 roku w Świebodzinie reprezentacja klubu „Błyskawica” Olimpiad Specjalnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie w składzie: Ewelina Czuchraj, Roksana Jankowska, Agnieszka Guziak, Marek Waszak, Krystian Zapała, Michał Kowalczykowski, Paweł Sienkiewicz, (…)

strona