strona

Planowane wyłączenia prądu w dniach 14-19.10.2017 roku

Wschowa w dniach: 2017-10-14, w godzinach: 14 paź 08:30 – 14 paź 12:00 Wschowa ul. Matejki nr 1, Liceum Ogólnokształcące,Gimnazjum Językowe. w dniach: 2017-10-16, w godzinach: 16 paź 07:30 – 16 paź 15:30 Wschowa ul. (…)

VI Wschowski Kongres Kobiet

VI Wschowski Kongres Kobiet

7 października 2017 roku w Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie odbył się VI Wschowski Kongres Kobiet, mottem przewodnim był fragment piosenki zespołu Raz, Dwa, Trzy ,,I tak warto żyć”. Kongres rozpoczął się od hymnu (…)

Planowane wyłączenia prądu 12-13.10.2017 roku

Wschowa w dniach: 2017-10-12, w godzinach: 12 paź 07:30 – 12 paź 15:30 gm. Wschowa: Siedlnica nr 7 do 22, nr 145 do 163. Sława w dniach: 2017-10-13, w godzinach: 13 paź 08:30 – 13 (…)

Kurs CAD/CAM 2D i 3D dla uczniów Technikum Mechanicznego

Kurs CAD/CAM 2D i 3D dla uczniów Technikum Mechanicznego

W ramach realizacji w I Zespole Szkół we Wschowie projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” uczniowie klasy IV Technikum Mechanicznego rozpoczęli kurs CAD/CAM 2D i 3D. Młodzież podczas kursu pozna zasady pracy w środowisku (…)

Dzień Patrona Szkoły w Łysinach

Dzień Patrona Szkoły w Łysinach

29 września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Łysinach miała miejsce bardzo ważna uroczystość – obchodzono Dzień Patrona Szkoły, w której udział wziął m.in. Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło. Uczniom szkoły przybliżono postać autra hymnu (…)

O Kresach Wschodnich II RP w Muzeum Ziemi Wschowskiej

O Kresach Wschodnich II RP w Muzeum Ziemi Wschowskiej

29 września 2017 roku w Muzeum Ziemi Wschowskiej odbyła się konferencja nauka poświęcona zagadnieniom dotyczącym Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej w okresie II Wojny Światowej. W konferencji wziął udział m.in. Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło. Podczas (…)

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

28 września 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie Powiatu Wschowskiego dot. projektu  „Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.  (…)

„Warsztaty Gastronomiczne Slow Food”

„Warsztaty Gastronomiczne Slow Food”

22 września 2017 roku grupa uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych I Zespołu Szkół we Wschowie wzięła udział w kursie „Warsztaty Gastronomiczne Slow Food”. Organizatorem był  Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w (…)

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka i Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło składają najserdeczniej życzenia. 1 października to doskonała okazja, aby wyrazić szacunek oraz uznanie za życiową wiedzę i doświadczenie osób starszych. (…)

XIII Wojewódzki Turniej Olimpiad Specjalnych w Badmintona

XIII Wojewódzki Turniej Olimpiad Specjalnych w Badmintona

W zawodach, które odbyły się dnia 26 września 2017r. w Sulechowie, udział wzięło 51 zawodników z 10 placówek kształcenia specjalnego województwa lubuskiego oraz DPS , WTZ, OTZ. Z klubu ,,Błyskawica” ze Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego we (…)

Rozbudowa Kamiennej

Rozbudowa Kamiennej

Powiat Wschowski realizuje ważną inwestycję pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4206F (ul. Kamienna) we Wschowie” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.911.807,88 złotych brutto, w tym (…)

Wyremontowano chodnik w Łupicy

Wyremontowano chodnik w Łupicy

Wyremontowano chodnik w miejscowości Łupice przy ul. Szkolnej na odcinku 370 metrów. Wykonawcą robót są pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wschowie. (…)

Przebudowa pomieszczeń dla Warsztatów Terapii Zajęciowej

Przebudowa pomieszczeń dla Warsztatów Terapii Zajęciowej

Powiat Wschowski realizuje zadanie pt. „Przebudowa budynków po byłej bibliotece i barze na pomieszczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej i przebudowa budynku gospodarczego na pomieszczenie garażowe”. Wykonawcą jest firma Zakład Budownictwa Ogólnego H. Kowalczykowski, J. Kowalczykowski s.c. (…)

strona