strona

Rok 2012 – Rokiem Janusza Korczaka

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie ustanowienia roku 2012 – Rokiem Janusza Korczaka. 16 września 2011 r. Sejm RP podjął taką uchwałę. 18 stycznia 2012 roku w Belwederze, odbyła się Inauguracja Roku (…)

Rada Powiatu Wschowskiego

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu – Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. – Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. – W skład rady powiatu wchodzi 15 radnych. RADNI POWIATU (…)

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku, zaprasza na szkolenie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej; wniosków (…)

Umowa na dofinansowanie Centrum Rehabilitacji przy SOSW we Wschowie

W dniu 24 lipca 2009 została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wschowskim a Województwem Lubuskim na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie poprzez budowę Centrum Rehabilitacji dla uczniów (…)

Równać Szanse 2009 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2009” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z (…)

Terminy konkursów dotacyjnych Fundacji Batorego w 2009 roku

W 2009 roku dotacje przyznawane będą w ramach następujących programów: Równe Szanse • Lokalne Programy Stypendialne Wnioski o dotacje mogą składać tylko zaproszone organizacje. Termin składania wniosków – do 31 marca 2009 Rozstrzygnięcie konkursu – (…)

II nabór wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłosiło nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę (…)

Nabór wniosków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaprasza wnioskodawców wymiany szkolnej i pozaszkolnej z obszaru Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” do składania wniosków o dofinansowanie polsko-niemieckich projektów młodzieżowych, realizowanych w 2009 roku. Wnioski mogą składać osoby prawne (w wyjątkowych wypadkach (…)

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę:

Wymagane dokumenty Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę: powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres nowego inwestora, numer i datę udzielonego pozwolenia na budowę, oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w (…)

Spotkanie poświęcone Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich) w Gorzowie Wlkp. odbędzie się spotkanie poświecone wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), (…)

Bezpłatne Spotkanie Informacyjno – Promocyjne

28 listopada 2008 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie (III piętro) odbędzie się spotkanie promocyjno-informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na temat oferty Punktów Konsultacyjnych. W województwie lubuskim w ramach (…)

Pożyteczne ferie 2009

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu „Pożyteczne ferie 2009” realizowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych 2009, przeznaczone dla dzieci i (…)

strona