strona

Informacja z realizacji zadań za rok 2005

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2005 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczy współpracy samorządów z bardzo szeroką grupą podmiotów posiadających osobowość (…)

Działania w roku 2006

UCHWAŁA Nr XXXVII/210/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

Konsultacje Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013

20 września 2005 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przeprowadzili spotkanie konsultacyjne Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Konsultacje miały na celu zapoznanie przedstawicieli samorządów lokalnych (…)

Szkolenie PFRON i EFS

19 maja 2005 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Lubuskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Zielonej Góry z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Wschowskiego działającymi na (…)

Dotacje otrzymane przez Powiat Wschowski

Modernizacja drogi powiatowej nr 1018F Lubogoszcz – Ciosaniec Dotacja na realizację inwestycji uzyskana została w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 (…)

Dyżury

Starosta przyjmuje we wtorki w godzinach od 8.00 do 10.00 Wicestarosta przyjmuje we wtorki w godzinach 8.00 do 10.00 Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w czwartek w godzinach 13.30 do 15.00 (…)

Imprezy 2004

Wykaz Imprez 1. III Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek – Styczeń 2004 – organizator: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „BETANIA” przy Parafii św. Jadwigi Królowej Wschowa 2. Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych Szkól Podstawowych Gimnazjów i Szkół (…)

Aktualności

– 18 marca br. w sali Zespołu Szkół Zawodowych odbyły się zawody powiatowe szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. W zawodach uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie, I Liceum (…)

strona