strona

Powiat Wschowski zakupił autobus

Powiat Wschowski zakupił autobus

14 grudnia 2017 roku odbyło się oficjalne przekazanie autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Wschowskiego zrealizowano zadanie pt. „Zakup autobusu do przewozu (…)

UWAGA! Co robić w przypadku utraty dokumentów?

UWAGA! Co robić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Co robić w przypadku (…)

Spotkanie Zarządu Województwa Lubuskiego z samorządowcami

Spotkanie Zarządu Województwa Lubuskiego z samorządowcami

11 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie Zarządu Województwa Lubuskiego z samorządowcami powiatów wschowskiego i nowosolskiego. Tego typu spotkania miały już miejsce również w innych powiatach. Główna tematyka (…)

Otwarto Ośrodek Kuratorski we Wschowie

Otwarto Ośrodek Kuratorski we Wschowie

11 grudnia 2017 roku oficjalnie otwarto Ośrodek Kuratorski nr 1 działający przy Sądzie Rejonowym we Wschowie. Ośrodek swoją siedzibę ma w budynku I Zespołu Szkół, a jego zadaniem jest poprawa pracy z młodzieżą. Ośrodki Kuratorskie (…)

Głośna próba syren alarmowych w dniu 14.12.2017 r.

Głośna próba syren alarmowych w dniu 14.12.2017 r.

14 grudnia 2017 roku w godzinach 12:00 – 12:30, zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych przez nadanie sygnałów akustycznych: – ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, – odwołanie alarmu – ciągły dźwięk (…)

Staszic pomaga

Staszic pomaga

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Samorząd Uczniowski działający w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie pod opieką Ewy Markiewicz przeprowadził dwie akcje charytatywne mające na celu wsparcie Stowarzyszenia „Bliżej Autyzmu” w zbiórce pieniędzy (…)

II Mikołajkowy turniej w Boccia w SOSW

II Mikołajkowy turniej w Boccia w SOSW

Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  wraz z nauczycielami zorganizowali  już po raz drugi Integracyjny Turniej Mikołajkowy gry w Boccia. Ma on na celu integrację osób niepełnosprawnych z różnych środowisk we Wschowie, poprzez wspólną zabawę (…)

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7.Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert Załącznik nr 1- wzór oferty Załącznik nr 3- sprawozdanie (…)

Uroczyste otwarcie ulicy Kamiennej

Uroczyste otwarcie ulicy Kamiennej

5 grudnia 2017 roku uroczyście otwarto ulicę Kamienną we Wschowie, choć już od ponad miesiąca mieszkańcy mogą korzystać z drogi. Przecięcia wstęgi dokonał Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Wiceburmistrz Miasta i (…)

Przedświąteczne spotkanie Kombatantów i Podopiecznych we Wschowie

Przedświąteczne spotkanie Kombatantów i Podopiecznych we Wschowie

5 grudnia 2017 roku w Klubokawiarni Piętro we Wschowie odbyło się przedświąteczne spotkanie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne we Wschowie. Zebranych przywitała Prezes Zarządu Pani Stanisława Kołodyńska. Uczestnicy mieli okazję spotkać (…)

Ruszyła edycja 2018 programu „Senior+”

28 listopada br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 r. Więcej na stronie: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior–na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/ (…)

strona