drukuj drukuj

Starosta Wschowski z wyjątkowym tytułem

17 października 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie podsumowujące kadencję Rady Powiatu Wschowskiego 2014-2018 z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, burmistrzami, przewodniczącymi Rad, dyrektorami Domów Dziecka, kierownikami i dyrektorami jednostek podległych Powiatowi Wschowskiemu oraz naczelnikami i pracownikami Starostwa Powiatowego we Wschowie. Podziękowania za owocną współpracę złożyli Starosta Wschowski Marek Boryczka, Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Waldemar Starosta Wicestarosta Wschowski Wojciech Kuryłło oraz Członkowie Zarządu Powiatu Wschowskiego: Włodzimierz Drzewiecki, Krzysztof Olczyk i Zdzisław Siemczyk.

Miłym zaskoczeniem spotkania było wręczenie przez Wiceprezesa Związku Powiatów Polskich, Starostę Świebodzińskiego Zbigniewa Szumskiego honorowego tytułu i statuetki ZPP Staroście Wschowskiemu Markowi Boryczce. W 2018 roku Związek Powiatów Polskich uhonorował samorządowców, którzy wnieśli szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej.