drukuj drukuj

Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Wróblów jednostki ewidencyjnej Sława – obszar wiejski, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz